Jednota ČsOL HK        ČsOL obecně        Odkazy         Fotogalerie

slackline - lajny.cz
login:  
heslo:   


ČsOL

Literatura:

Isermann, R.: Mechatronics Systems. Fundamentals. Springer, London, 2003. ISBN 1852336935.

Kuo, B.C.: Automatic control systems. John Wiley & Sons, Inc. New York,1995.

Shinskey, F. G.: Process Control Systems. Application, Design, and Tuning. Mc Graw Hill, 4th ed. ISBN 0-07-057101-5.

Noskievič, P.: Modelování a identifikace systémů. MONTANEX a.s., 1999, Ostrava.

Grace, A. - Laub, J. A. - Little, J. N. - Thompson, C. M.: Control System Toolbox.For Use with MATLAB. User's Guide. The Math Works,Inc.1995.

Modrlák, O.:Analýza dynamických systémů. Studijní materiály [online]. Liberec: TU, 2004.
Ke stažení zde

Modrlák, O.:Syntéza regulačních obvodů. Studijní materiály [online]. Liberec: TU, 2004.
Ke stažení zde

Modrlák, O.: Syntéza ve frekvenční oblasti a citlivost a robustnost regulačních obvodů. Studijní materiály [online]. Liberec: TU, 2004.
Ke stažení zde

 Češi v 1. sv. válce


Československé legie 1914-1920

Čeští piloti za velké války (1914-1918)

Deník Josefa Čipery

KVH Českoslovenští úderníci

KVH Tatranci

Památník čs. legií "Čestná vzpomínka"

Stíhací esa