Jednota ČsOL HK        ČsOL obecně        Odkazy         Fotogalerie

slackline - lajny.cz
login:  
heslo:   


Prezentační činnost jednoty

Další činnosti

Naši členové se pravidelně účastní následujících akcí v regionu východních Čech.

8.květen - oslavy dne osvobození v Hradci Králové na náměstí T.G.M. (přísahy vojáků), 
                stejně jako účast v dalších městech.

28. říjen - Účast na oslavách státního svátku v místech bydliště členů

11. listopadu - Den veteránů v místech bydliště jednotlivých členů

počátkem dubna - účast na vzpomínkové akci  ve Vysoké nad Labem na pamě výsadku Barium

Publicistické aktivity některých našich členů, např.:

Váňa, J. -Rail, J. : Českoslovenští letci v polské obranné válce 1939. Praha 2003

Šůla, J. : Paměti ruského legionáře Františka Duška. in Pomezí Čech a Moravy.
                Sborník...vydaný SOkA v Litomyšli. Litomyšl 2002

Mimo to se členové naší jednoty podílejí příspěvky a konzultacemi na přípravě dalších publikací, článků nebo výstav s legionářskou a obecně vojensko-historickou tematikou

V posledních letech jsou pořádány další zájezdy na místa spjatá s boji za naši svobodu: