Jednota ČsOL HK        ČsOL obecně        Odkazy         Fotogalerie

slackline - lajny.cz
login:  
heslo:   


Itálie 2004

Expedice „Itálie 2004“

19. 5 - 30. 5. 2004 (stručně podle deníku Pavla J. Kuthana)

19.5.2004 - Odpolední odjezd z Hradce Králové v devítimístné posádce zn. Mercedes z půjčovny

20.5.2004 - Prohlídka vojenského muzea Arsenal ve Vídni. Velmki bohaté expozice, výstroj, výzbroj, fotografie od středověku přes třicetiletou a sedmiletou válku, válku 1866, I. světovou , II. světovou válku až dodnes. Na dvoře stojí obrněná technika. Nechybí ani část věnovaná historii někdějšího slavného rakouského námořnictva. Sbírky jsou zde opravdu bohaté, takže si takřka každý přišel na své

21.5.2004 - Kobarid ( Slovinsky Caporetto), kde italská armáda v I. sv. válce utrpela težkou porážku od německé a rakouské armády.V okolí řeky Soci jsme nalezli několik kaveren a v nich zbytky postelí, stolu a zařízení. V samotném Kobaridu (Caporetto) jsme navštívili místní muzeum (Kobaricki museum), kde jsme strávili několik hodin u bohaté sbírky z krvavých bojů I. světové války v této oblasti. Marně jsme však hledali velký hřbitov s pohřbenými padlými vojáky z bojů v této oblasti v r.1917.

22.5.2004 - Itálie: Pokus o návštěvu muzea poblíž vrcholu Monte piana u Misuriny. Když jsme zmoklí došli po horské silnici až nahoru k muzeu, které bylo zavřené, zjistili jsme, že ani z exteriérů nic neuvidíme, neboť zákopy a pozice byly zcela zasněžené. V malé sněhové chumelenici, kterou jsme opravdu nečekali, jsme viděli u kapličky jen horský kanon Škoda

23.5.2004 - Benátky - prohlídkou celého města včetně nádherného paláce a náměstí jsme strávili asi tři čvrtiny dne. Vodní kanály moc romantické nejsou, je v nich špinavá voda a spalšky z celého města, jehož většina je dost zanedbaná, špinavá a zapáchající. Typicky úzké uličky nás dovedly až k srdci Benátek, které za to opravdu stojí.

24.5.2004 - pokračovali jsme na Pésaro. Odtud do Asissi. Během dne se udělalo opět nádherně a horskými cestami jsme dojeli k Asissi v oblasti Perugie, míst kudy se na frontu přemísťovali v r. 1918 také čs. legionáři. Půl dne jsme věnovali prohlídce památného města Asissi.
         Odtud jsme pokračovali v cestě se zastávkami ve městě Foligno, kde jsme hledali pamětní desku připomínající památku čs. legionářů, jejichž jeden pluk se zde ve městě formoval v r. 1918 k boji proti rakouské armádě za budoucí svobodu Československa. Ani v místním muzeu ani městské knihovně však nám již nebyli schopni k tomu cokoliv říci.

25.5.2004 - Celý den jsme věnovali prohlídce Říma a Vatikánu.

26.5.2004 - Dojeli jsme do Anzia. Prohlédli si jej a našli muzeum, které zrovna dnes (ve středu) bylo zavřené. Rozhodli jsme se tedy přijít zítra. Po návštěvě pomníku vylodění v přístavu jsme odjeli do blízkého Nettune, kde jsme si prohlédli zdejší muzeum k vylodění Spojenců v lednu 1944 a zbytekl dne trávili u moře na pěkné písečné pláži pod starým hradem

27.5.2004 - Ráno jsme zajeli zpět do Anzia a navštívili zde muzeum k vylodění Spojenců v lednu 1944. Pustili nám zde i dokument k danému tématu. v muzeu mají rozsáhlou sbírku dochovaných věcí všeho možného druhu.
         K večeru jsme dorazili do Pisy, kde jsme si prohlédli střed města se známou šikmou věží a večer ještě pokračovali při pobřeží přes Janov.

28.5.2004 - Ráno po snídani pokračujeme na Miláno. Věnovali jsme pár hodin zastávce v Milánu, neboť někteří si chtěli užít milánských kaváren a tržnic.

29.5.2004 - Po příjemném probuzení na horském vzduchu do začínajícího pěkného dne, jsme pokračovali do Roveretta. Zde jsme navštívili najvětší muzeum I. sv. války v Itálii. Čestné místo v rozsáhlé sbírce je zde věnováno i památce boje čs. legionářů v Itálii v r. 1918.

ROVERETO - Město je spjato také s památkou čs. legionářů, kteří nedaleko na Doss Altu svedli 21.9.1918 památný vítězný boj proti rakouské přesile úderných oddílů, před nimiž dokázali statečně své pozice udržet. Nad Roveretem je Sacrario di Castel Dante, asi 2 kilometry jižně od města, - osárium s ostatky padlých vojáků v I. sv. válce. Mimo 11.455 Italů a 8.673 Rakušanů zde také je pohřbeno 151 Čechoslováků z čs. legionářského arm. sboru v Itálii. Nad Roveretem je také Zvon míru - Campana dei Caduti, který vyzvání každý večer na památku padlých ve válkách, pro mír a svět bez válek.

DOSS ALTO - 21. 9. 1918 se zde 33. a 34. čs střelecký pluk střetl v boji s rakouskými vojáky v oblasti Doss Alta. Bylo to největší vystoupení čs. legií v Itálii, které znamenalo pro čs. legie v Itálii to samé, jako pro čs. legie v Rusku Zborov, či čs. legie ve Francii Terron a Vouziers. Vítězstvím na Doss Altu vyvrcholola válečná činnost čs. vojska v Itálii.

Prohlédli jsme si okolí, avšak pro podcenění přípravy v tomto bodě jsme marně hledali přesný vrcholDoss Alto, který tehdy v září 1918 Čechoslováci udrželi v těžkém boji s obrovskou přesilou.

30.5.2004 - Domů jsme dorazili kolem 15h, unavení ospalí a plni dojmů.