Jednota ČsOL HK        ČsOL obecně        Odkazy         Fotogalerie

slackline - lajny.cz
login:  
heslo:   


Stanovy ČsOL

Stanovy ČsOL

Tato stránka obsahuje aktuální text stanov ČsOL - schválených řádným republikovým sněmem, konaným ve dnech 28. - 29. března 2001 v Praze.

některé dlouhodobě neřešené neujasněné vztahy mezi organizacemi ČsOL a ČSBS byly v roce 2001 upraveny vzájemnou dohodou, která vysloveně upravila právní subjektivitu ČsOL, majetkové vztahy a vztah ke společně vydávanému čtrnáctideníku Národní osvobození, apod. Pro odkaz na ta text dohody klikněte zde.


  1. Československá obec legionářská sdružuje válečné veterány České republiky (dále jen ČsOL). Je nestranické politické sdružení, sdružující bývalé vojáky Československých zahraničních armád z doby 2. světové války, vojáků AČR – účastníků zahraničních vojenských misí OSN a NATO a nositelů osvědčení „Válečného veterána“ podle zákona č. 170/2002 Sb. Ze dne 9. Dubna 2002, jejich pozůstalých a všech příznivců, kteří chtějí být aktivními členy ČsOL, a přispívat k rozvoji a plnění jejího poslání.

  2. Československá obec legionářská byla založena 15. Ledna 1921 legionáři ze všech bojišť 1. světové války. Po okupaci vlasti v roce 1939 byla ČsOL nacisty zrušena a po vítězství nad nacizmem v roce 1945 opět obnovena. Na svém 4. sjezdu dne 2. července 1947 přijala do svých řad příslušníky Československé zahraniční armády ze všech front druhé světové války, kteří se o vstupu do ČsOL usnesli na svém slučovacím sjezdu v březnu 1946.

  3. Po únoru 1948 byla ČsOL začleněna bez souhlasu členstva do jednotného Svazu bojovníku za svobodu, později přejmenovaného na Svaz protifašistických bojovníků.Vedení této organizace požádalo dne 17. července 1949 o výmaz ČsOL z rejstříků registrace, čímž byla ČsOL protiprávně zrušena. Po pádu totality se dne 8. října 1991 sešli legionáři a delegáti jednotek Československé zahraniční armády a podle zákona č. 83/1990 Sb. Obnovili ČsOL, což bylo potvrzeno registrací Ministerstva vnitra ČR dne 12. února 1992 pod č.j. VCS/1-10058/92. Na celostátním sněmu ČsOL ve dnech 4. a 5. dubna 1995 byly schváleny úpravy původních stanov.
  4. Úplná samostatnost a nezávislost ČsOL byla schválena řádným Republikovým sněmem, konaným ve dnech 28. a 29. března 2001.
  5. Rozhodnutím Republikového výboru ČsOL ze dne 9. července 2003 do ČsOL bylo přijato „Sdružení veteránů ČR, sdružující vojáky AČR účastníky zahraničních vojenských mírových misí a válečných konfliktů.