Jednota ČsOL HK        ČsOL obecně        Odkazy         Fotogalerie

slackline - lajny.cz
login:  
heslo:   


Prezentační činnost

Účast našich členů na akcích
(16.10 - 9. 11 2007)

  • Na pozvání prezident republiky pana Václava Klause na Slavnostní shromáždění u příležitosti 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka přijeli do Prahy dne 13. září 2007 do Španělského sálu Pražského hradu členové ČsOL Hradec Králové.
       Příštího dne v 16:00 hod. se delegace naší jednoty zúčastnila pietního aktu u pomníku T. G . Masaryka v Hradci Králové a položila květinovou poctu.

  • Dne 16. října se bratr Picka zúčastnil pražského setkání přímých účastníků u příležitosti 63. výročí bojů o Duklu ve velkém sále na Valech.

  • Na pozvání hejtmana královéhradeckého kraje pana ing. P. Bradíka se uskutečnilo dne 18. října 2007 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové slavnostní setkání u příležitosti výročí SNP a bojů na Dukle

  • V Hořicích v Podkrkonoší se slavnostně křtila kniha Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj se východních Čechách 1939-1940, kterou napsali R. Hlušičková a J. Brunclík

  • Oslav 89. výročí vzniku ČSR se zúčastnili členové naší jednoty, kteří položili květiny u pomníku T. G. Masaryka a u Památníku tří odbojů. Čestnou stráž stáli příslušníci Klubu vojenské historie v legionářských uniformách. (viz. KVH Českoslovenští úderníci) Bratr Šůla krátce připomenul významné milníky roku 1917 na naší cestě k samostatnému státu.

  • Dne 9. listopadu položila u příležitosti Mezinárodního dne veteránů delegace naší jednoty (sestra Vlčková, bratři Chymčák, Picka a Šůla) květy u Památníku tří odbojů.